Het Interkerkelijk Algarve Pastoraat, ofwel de Algarvekerk, is in 1997 klein begonnen. Nu is zij uitgegroeid tot een vaste kern mensen die permanent woonachtig zijn in de Algarve of er tijdelijk verblijven gedurende de wintermaanden; de zogenaamde “overwinteraars” die ook de kerkdiensten in de Algarve bezoeken. Daarnaast bezoeken ook kort-verblijf-vakantiegangers de diensten.

Om de kerkdiensten te organiseren zijn veel vrijwilligers actief. Zij nodigen predikanten uit, vervullen de taken van koster en organist, zorgen voor de huisvesting van de predikant, houden de financiële administratie bij en het secretariaat; zij zoeken geschikte kerkruimten en verzorgen de uitgave van ons kerkblad de “Algarve Kerkklok”. Een bestuur coördineert de activiteiten.
Het kerkelijk leven in de Algarve typeert zich door een onderlinge “warme” gemeenschap, mede dank zij hun bijdrage.

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om dit werk in de Algarve financieel te steunen. Kijk voor meer informatie bij Lidmaatschap.

Voor informatie over kerkdiensten in Spanje en Turkije kunt u terecht op www.IPNZE.nl