Veel hangt van u af

Het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat met onze organisatie veel kosten zijn gemoeid en daar wij van geen enkele instantie subsidie ontvangen moeten we alles uit eigen middelen bekostigen.
Bedenkt u maar eens wat het kost om  (veelal emeritus) predikanten hier gedurende een of meerdere periodes,  (meestal drie maanden)  te laten komen en te huisvesten.

In de drie wintermaanden zelfs twee predikanten ( op drie locaties). En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van het huren van de kerkruimtes, telefoonkosten, drukwerk, enzovoorts. Dit is dan ook de reden dat wij u dringend en vriendelijk vragen of u ons wilt steunen in ons werk met uw gebed en in woord en daad.

Wellicht dat één van onderstaande mogelijkheden u aanspreekt:

  • u kunt lid worden van onze kerkelijke vereniging; u betaalt hiervoor dan een minimum bijdrage van € 50,00 per jaar, per persoon. U wordt dan het gehele jaar op de hoogte gehouden van onze kerkelijke activiteiten. Bovendien heeft u dan stemrecht op onze jaarlijkse ledenvergadering die in Nederland wordt gehouden
  • U kunt zich ook als begunstiger opgeven. De minimale bijdrage hiervoor is € 20,00 per jaar per persoon.
  • Ons kerkblad “De Algarve Kerkklok” wordt u dan op het opgegeven adres toegezonden

Bankrelatie:
Rabo bank;  IBAN nr.:  NL06 RABO 0179 5724 58  t.n.v. Igreja Protestante Holandesa  do Algarve  Portugal

NB. Donaties, inclusief kosten voor lidmaatschap en/of begunstiger (donateur) etc. kunt u binnen het kader van de ANBI aftrekken als gift aan de Igreja Protestante do Algarve, bij uw fiscale aangifte bij de Belastingdienst. 

LEGATEN:
Legaten zijn in verband met de ANBI status vrij van erfbelasting (successie rechten) en kunnen als volgt in een testament worden omschreven c.q. worden benoemd:
Igreja Protestante Holandesa do Algarve, NIPC 509.360.700 gevestigd te Abelheira, Loja B, in de deelgemeente Boliqueime, gemeente Loulé, Portugal
Bankrekening; NL06 RABO 0179 5724 58  t.n.v  Igreja Protestante Holandesa do Algarve Portugal