Het zal u duidelijk zijn dat aan onze organisatie veel kosten zijn verbonden.

Wij ontvangen van geen enkele instantie subsidie en moeten derhalve alle activiteiten uit eigen middelen bekostigen. U moet daarbij denken aan overkomst- en huisvestingskosten predikanten, autohuur, huren van kerkruimtes, telefoonkosten, drukwerk, etc.

Wij hopen dat onze kerkelijke activiteiten in de Algarve u aanspreken en willen u vragen ons werk ook in uw gebed te ondersteunen. Anders gezegd kunt u door Woord en Daad via deze aanmelding onze doelstelling mede ondersteunen.

Wellicht dat één van onderstaande mogelijkheden u aanspreekt:

1.  U kunt lid worden van onze vereniging, u betaalt een minimum bijdrage van € 60,– per jaar

     per persoon. Als lid heeft u stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering die op de 2de

     dinsdag in september in Nederland wordt gehouden.

2.  U kunt zich ook als begunstiger (donateur) opgeven, u betaalt een minimum bijdrage van € 30,–

     per jaar per persoon. Als donateur heeft u geen stemrecht.

3.  Ons kerkblad “De Algarve Kerkklok” en “De Klepel” worden op het door u opgegeven

     e-mailadres toegezonden.

Het bijgevoegde aanmeldingsformulier graaag volledig invullen.

U kunt gebruik maken van onderstaande knop “ VERZENDEN”, het formulier wordt automatisch verzonden naar de ledenadministratie@algarvekerk.nl

DONATIES

Giften, bijdrage lidmaatschap en donateurschap kunt u binnen het kader van de ANBI status

aftrekken via uw aangifte bij de Belastingdienst.

LEGATEN

Legaten zijn in verband met de ANBI status vrij van erfbelasting (successierechten) en kunnen als volgt in een testament worden omschreven c.q. worden benoemd:

Igreja Protestante Holandesa do Algarve, NIPC 509.360.700 gevestigd te Abelheira, Loja B in de deelgemeente Boliqueime, gemeente Loulé, Portugal.

Bankrelatie:

IBAN nr. NL06 RABO 0179 5724 58  t.n.v. Igreja Protestante Holandesa do Algarve Portugal