NIEUWS

  • We hebben sinds 28 mei 2024 weer een nieuw dagelijks bestuur (lees verder).
  • De namen van de predikanten voor seizoen 2024-2025 zijn bekend (lees verder).

Het Interkerkelijk Algarve Pastoraat (ofwel de Algarvekerk) is op 1 februari 1987 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot de huidige omvang van 91 leden en 97 donateurs. Het kerkelijk leven in de Algarve valt te typeren als een warme onderlinge gemeenschap waaraan een ieder zijn eigen bijdrage kan leveren.

“Igreja Protestante Holandesa do Algarve”

Het I.A.P. is een vereniging die zich ten doel stelt om Nederlandstalige, oecumenische kerkdiensten te organiseren in de Algarve. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar en de seizoensactiviteiten van de vereniging spitsen zich toe op de periode van begin oktober tot en met eind april van het volgend jaar.

Drie predikanten werken van oktober tot en met eind april van het volgend jaar in Albufeira en van januari tot en met eind maart in Portimão (Praia da Rocha).
Ze gaan zondags voor in de diensten en verlenen daarnaast desgevraagd pastorale bijstand aan landgenoten die in de Algarve verblijven.

De vereniging is ook diaconaal aanwezig; momenteel wordt Casa da Paz ondersteund, een tehuis voor mensen met een beperking,

Het I.A.P. is een volledige zelfstandige (door de Portugese overheid erkende) organisatie en is niet ge- of verbonden aan enig kerkgenootschap in Nederland of elders. Het is statutair gevestigd te Abelheira, Loja B, in de deelgemeente Boliqueime, gemeente Loulé, Portugal.

Voor de onderlinge communicatie tussen de leden en donateurs wordt 3x per jaar het kerkblad de “Algarve Kerkklok” uitgegeven. Voor tussentijdse mededelingen ontvangt men “De Klepel”.

Het I.A.P. is aangesloten bij het IPNZE, het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa.