Aanmelden als lid of begunstigde

IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO ALGARVE

INTERKERKELIJK ALGARVE PASTORAAT

                                                                 A.F. van Bruggen-van Dijk

                                                                 Ark 8,  3863 EB Nijkerk

                                                                penningmeester@algarvekerk.nl

                                                                 Incassant ID: NL63ZZZ736704480000

                                                                 Kenmerk machtiging (door de kerk in te vullen)

                                                                                      

Doorlopende machtiging voor de jaarlijkse bijdrage S€PA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Igreja Protestante Holandesa do Algarve doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw betaling van de jaarlijkse bijdrage overeenkomstig de opdracht van Igreja Protestante Holandesa do Algarve te Nijkerk.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.