Sinds de bestuursvergadering van 28 mei 2024 prijst het IAP zich gelukkig dat er weer een compleet Dagelijks Bestuur is.

Contactgegevens
SecretarisHan Moerlandsecretaris@algarvekerk.nl
Bestuur Algemene Vergadering
VoorzitterHenk Jonkman
SecretarisAndries Fursteralgemeneledenvergadering@algarvekerk.nl
LidSjanie Bikker 
Dagelijks Bestuur
Voorzitter a.i.Aad Kornaatvoorzitter@algarvekerk.nl
SecretarisHan Moerlandsecretaris@algarvekerk.nl
Penningmeester a.i.Henk Jufferpenningmeester@algarvekerk.nl
2de Penningmeester / Lid vacature
Lid vacature
Raad van Toezicht
Voorzittervacature
LidLeendert Stam
Lidvacature
Algarve Kerkklok
Contactblad I.A.P.  Gerrit van Rietschotenredactie@algarvekerk.nl