Het doel van de vereniging is het vormgeven aan Nederlandse Protestante Christelijke georiënteerde kerkdiensten in de Algarve, rekening houdend met de breedte van het “P.C.-spectrum” alsmede het verlenen van pastorale zorg aan hen die daarom verzoeken.

Tevens het (laten) organiseren van godsdienstige en sociale bijeenkomsten voor haar leden, donateurs en andere belangstellenden.

De vereniging organiseert vanaf oktober tot en met april van enig jaar kerkdiensten in Albufeira en in Praia da Rocha.

Tevens worden er op deze locaties wekelijks koffieochtenden georganiseerd.

Het bestuur van de vereniging laat zich op deze genoemde locaties bijstaan door haar

wijkteams. Door het organiseren van deze activiteiten biedt de vereniging godsdienstige vorming en toerusting aan voor haar leden, donateurs en belangstellenden.

Het diaconale doel is om als kerk in de Algarve zichtbaar aanwezig te zijn. Wij ondersteunen al enige jaren het tehuis Casa da Paz in Paderne waar mensen met een beperking verblijven.

De vereniging heeft sinds 2020 in Albufeira een eigen pastorie verworven waarin de maanden, oktober tot en met april, de predikant wordt gehuisvest.

Gedurende de zomermaanden, mei tot en met eind september, wordt via de site Micazu de pastorie voor verhuur aangeboden.

Zie ook op internet “Tomilho’s Garden Ferreiras”