Interkerkelijk Algarve Pastoraat

Vereniging  “Igreja Protestante Holandesa do Algarve”

Het doel van de vereniging is het vormgeven aan Nederlandse Protestante Christelijke georiënteerde kerkdiensten in de Algarve, rekening houdend met de breedte van het “P.C.-spectrum” alsmede het verlenen van pastorale zorg aan hen die daarom verzoeken.

Tevens het (laten) organiseren van godsdienstige en sociale bijeenkomsten voor haar leden, donateurs en andere belangstellenden.

Het I.A.P. laat hiervoor predikanten, met emeritaat, in de wintermaanden overkomen. De predikanten krijgen huisvesting, vliegtickets, auto- en telefoonkosten vergoed.

De vereniging organiseert vanaf oktober tot en met april van enig jaar kerkdiensten in Albufeira, Praia da Rocha en Armação de Pêra.

Tevens worden er op deze locaties wekelijks koffieochtenden georganiseerd.

Het bestuur van de vereniging laat zich op deze genoemde locaties bijstaan door haar

wijkteams. Door het organiseren van deze activiteiten biedt de vereniging godsdienstige vorming en toerusting aan voor haar leden, donateurs en belangstellenden in de Algarve.

Het diaconale doel is om als kerk in de Algarve zichtbaar aanwezig te zijn. Wij ondersteunen al enige jaren het opvanghuis Casa da Paz in Paderne waar mensen met een beperking  verzorging krijgen.

De vereniging heeft in Albufeira sinds 2020 een eigen pastorie verworven waarin de wintermaanden, oktober tot en met april, de predikant wordt gehuisvest.

Gedurende de zomermaanden, mei tot en met eind september, wordt via de site Micazu de pastorie voor verhuur aangeboden.

Zie ook “Tomilho’s Garden Ferreiras”Het I.A.P. is een volledig zelfstandige (door de Portugese overheid erkende) organisatie en is niet ge- of verbonden met enig kerkelijk genootschap in Nederland of elders.