Bekend in Portugal als vereniging “Igreja Protestante Holandesa do Algarve”

Het Interkerkelijk Algarve Pastoraat of wel de Algarvekerk is op 1 februari 1987 opgericht en is uitgegroeid tot de huidige omvang van 100 leden en 130 donateurs. Het kerkelijk leven in de Algarve typeert zich als een warme onderlinge gemeenschap waaraan een ieder haar of zijn eigen bijdrage kan leveren.

Het I.A.P. is een vereniging die zich ten doel stelt om Nederlandstalige oecumenische kerkdiensten in de Algarve te organiseren. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalenderjaar en haar seizoenactiviteiten splitsen zich toe op de periode begin oktober tot en met eind april van het volgend jaar.

Het streven is om de diensten te houden op drie verschillende locaties. Meerdere predikanten

werken van oktober tot en met eind april van het volgend jaar in Albufeira en één predikant van januari tot en met eind maart in Praia da Rocha en Armação de Pêra.

De predikanten gaan voor in de diensten en verlenen pastorale bijstand aan landgenoten die in de Algarve verblijven. De vereniging is ook diaconaal aanwezig.

Momenteel wordt Casa da Paz, een tehuis voor mensen met een beperking, ondersteund

Het I.A.P. is een volledige zelfstandige (door de Portugese overheid erkende) organisatie en is niet ge- of verbonden met enig kerkelijk genootschap in Nederland of elders en is statutair gevestigd te Abelheira, Loja B, in de deelgemeente Boliqueime, gemeente Loulé, Portugal.

Voor de onderlinge communicatie tussen de leden en donateurs wordt 3x per jaar het kerkblad de “Algarve Kerkklok” uitgegeven. Voor tussentijdse mededelingen ontvangt men “De Klepel”.

Wij zijn aangesloten bij het IPNZE voluit Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa.