Bekend in Portugal als vereniging “Igreja Protestante Holandesa do Algarve”

Het Interkerkelijk Algarve Pastoraat of wel de Algarvekerk is op 1 februari 1987 opgericht en is uitgegroeid tot de huidige omvang van 91 leden en 97 donateurs. Het kerkelijk leven in de Algarve typeert zich als een warme onderlinge gemeenschap waaraan een ieder zijn eigen bijdrage kan leveren.

Het I.A.P. is een vereniging die zich ten doel stelt om Nederlandstalige oecumenische kerkdiensten in de Algarve te organiseren. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar en haar seizoenactiviteiten spitsen zich toe op de periode begin oktober tot en met eind april van het volgend jaar.

Drie predikanten werken van oktober tot en met eind april van het volgend jaar in Albufeira en van januari tot en met eind maart in Praia da Rocha.

De predikanten gaan voor in de diensten en verlenen pastorale bijstand aan landgenoten die in de Algarve verblijven. De vereniging is ook diaconaal aanwezig.

Momenteel wordt Casa da Paz, een tehuis voor mensen met een beperking, ondersteund.

Het I.A.P. is een volledige zelfstandige (door de Portugese overheid erkende) organisatie en is niet ge- of verbonden aan enig kerkgenootschap in Nederland of elders en is statutair gevestigd te Abelheira, Loja B, in de deelgemeente Boliqueime, gemeente Loulé, Portugal.

Voor de onderlinge communicatie tussen de leden en donateurs wordt 3x per jaar het kerkblad de “Algarve Kerkklok” uitgegeven. Voor tussentijdse mededelingen ontvangt men “De Klepel”.

Wij zijn aangesloten bij het IPNZE voluit Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid Europa.