ANBI algemene stukken & Notulen

DatumTitelDownloaden
december 2017RSIN 823993413
november 2017Beleidsplan 2017-2020 beleidsplan vastgesteld september 2017.pdf
december 2018Huishoudelijk Reglement 2018 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de IGREJA PROTESTANTE HOLANDESA DO ALGARVE.pdf
september 2014Oprichtingsstatuten oprichtingsstatuten.pdf
september 2014Statutenwijziging 1998 statutenwijziging 1998.pdf
september 2014Statutenwijziging 2010 statutenwijziging 2010.pdf
september 2014Statutenwijziging 2014 statutenwijziging 2014.pdf
december 2020Beleidsplan vastgesteld op 8 september 2020Beleidsplan 2021-2024.pdf
september 2021 ANBI status 2021ANBI Status


Notulen

DatumTitelDownloaden
oktober 2019 Jaarverslag DB 2018-2019 Jaarverslag DB 2018-2019
oktober 2019 Balans per 30/6/2019 Balans per 30/6/2019
juni 2020 winst- en verliesrekening per 30-6-2020 winst- en verliesrekening per 30-6-2020
juni 2020 balans per 30-6-2020 van het IAP balans per 30-6-2020 van het IAP
september 2020Notulen Alg. Leden Verg. 2019 Notulen Alg. Leden Verg. 2019
september 2020Jaarverslag Dagelijks Bestuur 2019 – 2020 Jaarverslag Dagelijks Bestuur 2019 – 2020
september 2021Jaarverslag DB 2020-2021 Jaarverslag DB 2020-2021
september 2021Notulen Algemene Vergadering 2020Notulen AV 8 september 2020
september 2021winst- en verliesrekening 2020-2021 Winst- en verliesrekening 2020-2021
september 2021 winst- en verliesrekening 2020-2021 toelichting Winst- en verliesrekening 2020-2021 toelichting
Bent u lid/donateur en wilt u de notulen van de ALV of het DB ontvangen? Email info@algarvekerk.nl