Algarve Kerklok en klepel


Kerkklok

18-12-2020
De december/kerst AKk is op11 december 2020 verzonden .naar de leden en donateurs

18-12-2020
Het volgende nummer verschijnt in mei/juni 2021. Kopij graag vóór 1 mei 2021 sturen naar redactie
Klepel

23-09-2020
op 22-09-2020 is Klepel 7 verzonden

16-09-2020
16- 9- 2020 Op deze datum klepel 4, 5 en 6 verzonden

Extra binnengekomenWoord- en naamzoeker van Jan Bosman
Extra binnengekomen..Drie koningen os en ezel, landschap

Wilt u een Klepel? Stuur een email naar het adres dat is vermeld op de contactpagina